ካቡሊ ሽምብራ

Product Category: 
Chick Pea

ደረጃ

3- ኤፍኢቢ

ፍንክት

1.0 ከመቶ/1.6 ከመቶ

የተሠባበረ /የተጨማደደና የተበላሸ

0.8 ከመቶ / 1.5 ከመቶ

የባዕድ አካላት

0.3 ከመቶ / 0.5 ከመቶ

የእርጥበት መጠን

13.0 ከመቶ / 13.0 ከመቶ

የተጨማደደ

4.0 ከመቶ / 8.0 ከመቶ